Almen grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag som dansk og matematik for at få adgang til en ungdomsuddannelse.

AGU giver dig praksisrettet undervisning i almene fag.

Fx bliver teori sat i tæt forbindelse med praksis. Måske kan I bruge dansk og matematik, når I arbejder med sundhed i et projekt. Når du afslutter et fag, bliver du bedømt med en karakter ud fra 7-trinsskalaen.

Der er optag på AGU to gange om året – januar og august.

Du skal som minimum have undervisning i dansk og matematik.

Du må selv vælge, om du ønsker at få undervisning i enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og medborgerskab. Du skal vælge et af dem.

Det er også muligt at få valgfagene engelsk, samfundsfag og naturfag.

Her er de almene fag, som FGU Midtjylland tilbyder:

Du kan gå til afsluttende prøver i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau.

Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.