Aktuelle projekter:

Socialfondsprojektet – Professionalisering af FGU’s inkluderende læringspraksis

I projektet samarbejder FGU Aarhus, FGU Midtjylland, FGU Sydøstjylland og FGU Østjylland om at udvikle nye metoder og en pædagogisk praksis, der kan styrke FGU’s løfteevne i forhold til sårbare elever i målgruppen for FGU.FGU vil gerne styrke sine kompetencer til at lave en mere målrettet indsats overfor sårbare elever i vores målgruppe.

Sårbare elever har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en helhedsorienteret og elevfokuseret tilgang. En tilgang, der, på nuværende tidspunkt, ikke i tilstrækkeligt omfang kendetegner FGU-sektorens praksis.

Med projektet skal der udvikles involverende og inkluderende metoder og praksisser til at styrke elevernes kvalificerede selvbestemmelse gennem en understøttelse af elevernes såkaldte personlige recovery og empowerment.

Udviklingen af nye metoder sker via en projektansættelse af ressourcepersoner med viden om recovery- og rehabiliteringstilgange.

Ressourcepersonerne vil skulle bidrage til en formulering af konkrete indsatser, målrettet eleverne og parallelt hermed etablere et praksisnært læringsrum for personalet.

Personalet kompetenceudvikles inden for recovery-tankegange og kvalificeret selvbestemmelse, hvorfra de med deres nye kompetencer vil skulle kunne gennemføre elevforløb med det formål at fastholde vores elever i uddannelse.

Projektperiode: 1. januar 2023 – 1. januar 2025

Støttet af EU (medfinansiering) og Region Midtjylland