- tilbud på FGU Midtjylland

AGU-Flex i Viborg og LIFT i Silkeborg er en del af Forberedende Grunduddannelse (FGU), som hører under den almene grunduddannelse.

Det er et forløb primært for dig, der har en autismediagnose, angstdiagnose eller lignende udfordringer.

Målet er, at du bliver klar til en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller en uddannelsesforberedende aktivitet.

På AGU-Flex og LIFT er der, ud over faglig undervisning, fokus på udvikling af personlige og sociale kompetencer.

På AGU-Flex og LIFT er der max. 15 elever mellem 16 og 25 år.

 

Visitation til AGU-Flex og LIFT

Tilmelding til AGU-Flex og LIFT sker gennem din uddannelsesvejleder i din egen kommune.

Inden evt. opstart på AGU-Flex eller LIFT vil du blive inviteret til en rundvisning og en opstartssamtale på FGU.

Kontakt:
Viborg: Lone Røge, 2566 6743
Silkeborg: Vibeke Tafteberg, 4046 1517