Kristina Jensen

Fastholdelsesmentor og lærer på AGU Flex

kje@fgumidtjylland.dk
Tlf. 2524 2010