Kristina Jensen

Fastholdelsesmentor og lærer på AGU Flex

kje@fgumidtjylland.dk
Tlf. 2524 2010

Lisbeth Næsby Crafack

Fastholdelsesmentor

lcr@fgumidtjylland.dk
Tlf. 2566 6750