Specialpædagogisk støtte og it-startpakke

Som FGU-elev kan du få specialpædagogisk støtte, hvis du har behov for det.

 

Ordblind?

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få en pc med programpakke for ordblinde. Pakken indeholder blandt andet IntoWords, som er et program, der hjælper dig med at læse al tekst på computeren, og med at skrive og stave. Hvis du vil vide mere om dine muligheder, når du er ordblind, så se www.ordblindhed.dk

 

Andre støtteformer

Støtte til ordblinde er den mest almindelige form for specialpædagogisk støtte på FGU, men der er også andre muligheder, hvis du for eksempel lider af en kronisk eller alvorlig sygdom, er hørehæmmet, synshæmmet eller har et andet handicap. Spørg os om mulighederne og reglerne eller se mere her.

 

Hvordan?

Du skal have papir på, at du er ordblind eller har en anden funktionsnedsættelse, og det er skolen, der sørger for at søge støtten til dig.

Hvis du allerede har en it-rygsæk fra den uddannelse eller skole, du kommer fra, kan den overflyttes til dit FGU-forløb.

Spørg din lærer eller vejleder, hvordan du kommer i gang.