Vision

FGU Midtjyllands vision er, at eleverne oplever meningsfuld læring på vej til øget livsduelighed og at alle ansatte kan og vil skabe meningsfuld læring gennem kobling af praksis og teori.

Mission

FGU Midtjyllands mission er at øge elevernes livsduelighed målrettet uddannelse og job. Med livsduelighed mener vi styrke, viden, færdigheder og kompetencer til at leve, fungere og udvikle sig i et demokratisk samfund.

Værdigrundlag

Vi vil skabe tryghed for den unge ved sammenhæng og tydelige strukturer.

Vi møder den unge med nysgerrighed og anerkendelse.

Vi går forrest på en troværdig, ansvarsfuld og meningsfuld måde, så eleverne får ejerskab og mod på livet.

Den enkelte føler sig set og hørt og vi skaber udvikling gennem mangfoldigheden blandt medarbejdere og elever.

Vi vil gennem gode relationer i samarbejde skabe en skole, hvor fællesskab, læring og rummelighed kan gro og eleverne mestrer næste bedste skridt.