Hvem er vi?

FGU Midtjylland er en institution med skoler i henholdsvis Viborg og Silkeborg.

Selvom vi er en ny uddannelse, har vi mange års erfaring med unge, der har brug for at ruste sig, inden de kan starte på uddannelse eller job.

På begge skoler vil du opleve et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor dygtige undervisere er klar til at tage imod unge, der skal rustes til ungdomsuddannelse eller have fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der tilbydes undervisning i almene fag (AGU), værkstedsfag (PGU) eller du kan tage en erhvervsgrunduddannelse (EGU), hvor du er i praktik i en virksomhed. Uanset hvilket af de tre spor, du vælger, er der mulighed for at tage valgfag.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Bliv rustet til fremtiden.
  • Oplev et godt og inkluderende studiemiljø.
  • Lær på dén måde, du er bedst til – ved praktisk arbejde og undervisning med udgangspunkt i noget håndgribeligt.

Se, download og print vores folder her:

Skoler

FGU Viborg

Gyldenrisvej 4
8800 Viborg

Tlf. 72 11 27 00

FGU Silkeborg

Granhøjvej 14
8600 Silkeborg

Tlf. 86 81 06 33

Bliv elev

Har du lyst til at vide mere om uddannelsen eller blive elev på én af skolerne?

Tilmelding via din UU-vejleder:

UU SilkeborgUU Viborg