Du får skoleydelse, når du går på FGU

  • Er du udeboende og over 18 år, får du 1.660 kr. pr. uge.
  • Bor du hjemme og er over 18 år, får du 716 kr. pr. uge.
  • Er du under 18 år, får du 414 kr. pr. uge.

Hvis du har børn, er det muligt at få et forsørgertillæg:

  • Er du enlig forsørger, er tillægget på 1.621 kr. pr. uge.
  • Er du ikke-enlig forsørger, er tillægget på 646 kr. pr. uge.

Takster pr. 01.01.2024

Skoleydelsen udbetales den sidste hverdag i måneden og vil variere fra måned til måned afhængig af, hvor mange skoledage der er i perioden.

Skoleydelsen udbetales til din NemKonto. Sørg for, at du har en bankkonto koblet til din NemKonto. Dette kan du gøre på www.nemkonto.dk.

Din lønseddel sendes til din e-Boks.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.