Adgangsgivende prøver

Når du bliver tilmeldt FGU, bliver du også tilmeldt prøverne. Fagene dansk, dansk som andet sprog samt matematik er obligatoriske prøvefag. Fagene afsluttes på det niveau, som er fastsat i din forløbsplan. Hvis du har ét eller flere almene valgfag, aflægger du prøve i mindst ét af de pågældende valgfrie fag.

Se meget mere om eksamen i Prøvevejledning FGU Midtjylland.og i prøveformer