Adgangsgivende prøver

Når du bliver tilmeldt FGU, bliver du også tilmeldt prøverne. Fagene dansk, dansk som andet sprog samt matematik er obligatoriske prøvefag. Fagene afsluttes på det niveau, som er fastsat i din forløbsplan. Hvis du har ét eller flere almene valgfag, aflægger du prøve i mindst ét af de pågældende valgfrie fag.

Se meget mere om eksamen i Prøvevejledning FGU Midtjylland.

Specielt vedr. prøver i sommeren 2021

Som følge af den politiske aftale om sommerens prøver og eksamener, er prøverne i FGU aflyst til og med 31. juli 2021. I de fag, hvor eleven skulle have aflagt prøve, afgives i stedet en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse. Der foretages stadig et prøvefagsudtræk for de elever, der følger mere end ét udtræksfag, dvs. har mere end ét alment fag ud over dansk/dansk som andetsprog og matematik. Udtrækket afgør, hvilken afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse. Dette gælder for elever, der er klar til og ville være tilmeldt prøve i sommeren 2021.