FGU Midtjylland har etableret en whistleblowerordning for medarbejdere.

Ordningen giver medarbejderne mulighed for at indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold og er et alternativ til at benytte de sædvanlige rapporteringskanaler.

Whistleblowerpolitikken og indberetning til whistleblowerordningen kan tilgås via personaleguiden, som ligger tilgængelig for alle medarbejdere