FGU Midtjylland har etableret en whistleblowerordning for medarbejdere.

Ordningen giver medarbejderne mulighed for at indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold og er et alternativ til at benytte de sædvanlige rapporteringskanaler.

Whistleblowerpolitikken og indberetning til whistleblowerordningen kan tilgås via personaleguiden, som ligger tilgængelig for alle medarbejdere

 

Offentliggørelse af oplysninger om FGU Midtjyllands whistleblowerordning

2023

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informeres hermed om den generelle aktivitet i FGU Midtjyllands whistleblowerordning for 2023.

For overskuelighedens skyld er de oplysninger, som FGU Midtjylland er forpligtet til at offentliggøre indsat i nedenstående skema.

 

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse Overordnede temaer for indberetninger, der ikke er afvist
0

 

2022

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informeres hermed om den generelle aktivitet i FGU Midtjyllands whistleblowerordning for perioden 17. december 2021 til 31. december 2022.

For overskuelighedens skyld er de oplysninger, som FGU Midtjylland er forpligtet til at offentliggøre indsat i nedenstående skema.

 

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse Overordnede temaer for indberetninger, der ikke er afvist
0