Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for dig, der gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse.

EGU består af 2/3 praktik og 1/3 teori.

Ud over praktikken skal du deltage i skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og fag, som du kan bruge i din praktik.

Skoleforløbene skal også indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Du kan blive optaget på EGU hele året, når du sammen med din vejleder har fundet en praktikplads.

Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve, giver underviseren en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Du kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Løn og skoleydelse

I praktikperioder modtager du løn fra din praktikvirksomhed, og i skoleperioder modtager du skoleydelse fra FGU.