AGU-Turisme & Event

AGU sporet Turisme & Event har som mål at vinkle de almene fag i retning af temaer, som beskæftiger sig med event, oplevelse, kultur og fritid. Du får på denne linje en opgradering af dine faglige kompetencer i matematik (GED niveau), dansk (GED niveau), engelsk (GED niveau), naturfag (GED niveau) og samfundsfag (GED niveau) samtidig med øget kendskab til temaerne.

Formålet med temaerne er, at eleverne får kendskab til og forståelse for, hvordan kulturoplevelser skabes og afvikles. Der arbejdes med kreative processer og kulturproduktionens forskellige faser fra idégenerering, research, planlægning, markedsføring, afvikling til evaluering. Med andre od skal eleverne lære at skabe noget for nogen. Turist og Eventlinjen skal desuden bidrage til elevernes forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og erhverv, og at eleverne opnår både faglige, personlige og sociale kompetencer.