Du er forsikret, når du arbejder på vores værksteder

Som elev på FGU Midtjylland er du dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Opstår skaden på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skaden.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts-, rejse- og pausesituationer er du som elev ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Det er dit eget ansvar. Skolen opfordrer dig derfor til at have en gyldig ulykkesforsikring og evt. rejseforsikring. Medbring policenummer og telefonnummer på ture mv. Husk også at medbringe det blå sygesikringsbevis.