Camilla Kirkebæk (på barsel)

EGU-vejleder

cki@fgumidtjylland.dk
Tlf. 2214 3999

Lone Susan Røge

AGU-vejleder samt bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant bestyrelsen
lsr@fgumidtjylland.dk
Tlf. 2566 6743

Heidi Bech Andersen

EGU-vejleder

hba@fgumidtjylland.dk
Tlf. 3018 3737

Knud Larsen

PGU-vejleder og KUU-kontaktlærer

knl@fgumidtjylland.dk
Tlf. 2524 2013

Pernille Skaarup Blomquist

PGU- og EGU-vejleder

psb@fgumidtjylland.dk
Tlf. 2921 6888