Produktionsgrunduddannelsen (pgu) er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder.

Måske vil du gerne have et ufaglært job eller videre til en erhvervsuddannelse bagefter.

Pgu består af 2/3 produktion og 1/3 teori.

Ud over undervisningen på værkstedet har du undervisning i fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Du har også mulighed for at tage valgfag som engelsk og samfundsfag.

Du kan blive optaget på pgu to gange om året – august og januar.

Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve, giver underviseren en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Du kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan vælge mellem forskellige temaer, som din værkstedsundervisning vil tage udgangspunkt i:

Omsorg, Pædagogik & Sundhed

Omsorg, Pædagogik & Sundhed

udbydes både i Viborg og Silkeborg.

 

Miljø & Genbrug

Miljø & Genbrug

udbydes i Silkeborg.

 

Service & Transport

Service & Transport

udbydes i Silkeborg.

 

Motor & Mekanik

Motor & Mekanik

udbydes i Viborg.

 

Mad & Ernæring

Mad & Ernæring

udbydes både i Viborg og Silkeborg.

 

 

Kommunikation & Medier

Kommunikation & Medier

udbydes både i Viborg og Silkeborg.

 

Byg, Bolig & Anlæg

Byg, Bolig & Anlæg

udbydes både i Viborg og Silkeborg.

 

Turisme, Kultur & Fritid

Turisme, Kultur & Fritid

udbydes i Silkeborg.

 

 

 

Handel & Kundeservice

Handel & Kundeservice

udbydes i Viborg.

 

Industri

Industri

udbydes både i Viborg og Silkeborg.