Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder.

Måske vil du gerne have et ufaglært job eller videre til en erhvervsuddannelse bagefter.

PGU består af 2/3 produktion og 1/3 teori.

Vi bruger hænderne rigtig meget, men vi skal også bruge hovedet, så derfor deltager du i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Du har også mulighed for at tage valgfag som engelsk, naturfag, samfundsfag og dansk som andetsprog.

Du kan blive optaget på PGU to gange om året – i august og januar.

Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve, giver underviseren en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Du kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan vælge mellem forskellige fagtemaer på PGU