Hybrid er en del for Forberedende Grunduddannelse (FGU).

 

Mange unge i FGU-målgruppen oplever udfordringer ift. fysisk fremmøde. Hybrid er et alment FGU hold, hvor der tages hensyn til elevernes udfordringer ift. fysisk fremmøde, ved at tilbyde en kombination af online og fysisk undervisning.

 

Fokus vil ligge på opbygning af sociale fællesskaber, med det mål at elever opnår fysisk fremmøde på den lokale FGU-skole. Formålet med FGU Hybrid er at opnå indslusning på øvrige FGU hold med fuldt fremmøde, og derfra en forberedelse til ungdomsuddannelse eller almen beskæftigelse.

 

FGU Hybrid er et fælles hold for elever i både Viborg og Silkeborg kommuner. Der vil være mulighed for fysisk fremmøde på begge skoler, ligesom der vil være undervisere og vejledere tilknyttet fra begge skoler. Når eleven opnår en grad af fysisk fremmøde, vil eleven derfor blive mødt af i forvejen kendte personer.

 

Eleven vil blive indsluset på et fuldt fysisk FGU hold, når det vurderes at være realistisk. Eleven kan gå på FGU Hybrid i op til to år.

Eventuelle forlængelser vil skulle godkendes af KUI og FGU efter gældende aftaler.

 

Deltagelse på holdet er på fuld tid. Elever kan efter aftale i mellem KUI og FGU indskrives på nedsat tid efter gældende aftale.

 

Kontakt:

Viborg: Heidi Bech Andersen, tlf. 3018 3737

Silkeborg: Vibeke Tafteberg, tlf. 4046 1517