Skoler

FGU Viborg

Gyldenrisvej 4

8800 Viborg

Tlf. 72 11 27 00

FGU Silkeborg

Granhøjvej 14
8600 Silkeborg

Tlf. 86 81 06 33

Institutionen FGU Midtjylland

Janne Mylin, jmy@fgumidtjylland.dk, tlf. 51517880
Direktør

Niels Dueholm, ndu@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242001
HR og administrationsleder

Heidi Hæstrup Dalsgaard, hed@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666733
Økonomi

Camilla Sørensen, cas@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666732
Økonomi

Vejledere på skolen i Viborg

Lene Fredskilde Kjælder, lfk@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242002
PGU-vejleder

Luise Mørup Handberg, lmh@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242010
PGU-vejleder

Lone Susan Røge, lsr@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666743
AGU- og PGU-vejleder

Naja Kjær Poulsen, npo@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666741
EGU-vejleder

Knud Larsen, knl@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242013
AGU- og PGU-vejleder

Camilla Kirkebæk, cki@fgumidtjylland.dk, tlf. 22143999
EGU-vejleder

Vejledere på skolen i Silkeborg

Brian Nymann Jensen, bny@fgumidtjylland.dk, tlf. 23470110
PGU-vejleder

Gitte Mortensen, gmo@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183735
PGU-vejleder

Vibeke Tafteberg, vta@fgumidtjylland.dk, tlf. 40461517
AGU-vejleder

Nikolaj Basballe, nib@fgumidtjylland.dk, tlf. 30760154
EGU-vejleder

Signe Ulletved Vinther, svi@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183739
EGU-vejleder

Ledelse på skolen i Viborg

Heine Bøgild, heb@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242000
Skoleleder

Heike Møller, hem@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666730
Uddannelsesleder

Chris Hannibal, cha@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666731
Uddannelsesleder

Ledelse på skolen i Silkeborg

Stinne Damgaard Ibh, sdi@fgumidtjylland.dk, tlf. 30760152
Skoleleder

Lone Hvass Pedersen, lhp@fgumidtjylland.dk, tlf. 21677067
Uddannelsesleder

René Hedegaard Olsen, rol@fgumidtjylland.dk, tlf. 40464555
Uddannelsesleder

Lærere på skolen i Viborg

Samuel Withenstein, sgw@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242014
Byg, Bolig & Anlæg

Marianne Simonsen, msi@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242012
Industri

Søren Romvig Jensen, srj@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242006
Motor & Mekanik

Rasmus Thorhauge Møller, ram@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242007
Kommunikation & Medier

Anders Krogh Balle, akb@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242016
Handel & Kundeservice
Engelsk
KUU kontaktlærer

Jesper Teddy Nielsen, jni@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242009
Omsorg, Pædagogik & Sundhed

Peder Holme Brix, pbr@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242004
Mad & Ernæring

Susanne Schødt Grangaard, ssg@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242025
Mad & Ernæring

Trine Ammitzbøll Malik, tam@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242018
Mad & Ernæring

Tove Husted-Pedersen, thp@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242011
Matematik, PASE, identitet & medborgerskab
KUU kontaktlærer

Lotte Krogsgaard Kruse, lkr@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666749
Dansk, samfundsfag

Martin Skjødt Horster, mho@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666742
Dansk, samfundsfag

Ene Kristin Skipper, esk@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666747
Dansk som andetsprog, matematik

Rita Hedegaard Kristensen, rhr@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666739
Dansk, engelsk

Helle Møller Halkjær, hha@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666745
Dansk som andetsprog

Karen Arnoldsen, kar@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666744
Dansk, engelsk, identitet & medborgerskab

Maj Dragersdal, mad@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242017
Dansk, basis

Jens Bruunshøj Jensen, jbj@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242015
Dansk, PASE
Byg, Bolig & Anlæg
Industri
Motor & Mekanik

Knud Larsen, knl@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242013
KUU kontaktlærer

Mikkel Madsen (vikar), mma@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666731
Matematik, naturfag

Marianne Nielsen, mni@fgumidtjylland.dk, tlf. 24223023
Dansk, dansk som andetsprog

Annika Ulstrup Christiansen, ach@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666751
Omsorg, Pædagogik & Sundhed
Naturfag

Tina Vium Ebbesen (vikar), teb@fgumidtjylland.dk
Mad & Ernæring

Lisbeth Næsby Crafack, lcr@fgumidtjylland.dk, tlf. 25884326
Støttelærer KUU

Lærere på skolen i Silkeborg

Kent Vangede Krogsgaard, kkr@fgumidtjylland.dk, tlf. 40461371
Byg, Bolig & Anlæg

Flemming Nielsen, fni@fgumidtjylland.dk, tlf. 40500024
Byg, Bolig & Anlæg

Margit Lodahl Andersen, mlo@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183734
Service & Transport

Steffen Færgemann, stf@fgumidtjylland.dk, tlf. 30890570
Service & Transport

Ken Dave Ernshof, ker@fgumidtjylland.dk, tlf. 23673731
Metalindustri

Peder Kongsgaard Rasmussen, pra@fgumidtjylland.dk, tlf. 30760162
Metalindustri

Bjarke Eijgendaal, bei@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183731
Kommunikation & Medier

Lise Jensen, lje@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183732
Kommunikation & Medier

Tine Rosborg Wegener, twe@fgumidtjylland.dk, tlf. 21228731
Turisme, Kultur & Fritid
KUU kontaktlærer

Helene Sohn, hso@fgumidtjylland.dk, tlf. 30760153
Miljø & Genbrug

Gitte Søgaard, gis@fgumidtjylland.dk, tlf. 30760160
Miljø & Genbrug

Susanne Egelund Eriksen, ser@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183733
Mad & Ernæring

Karin Mikkelsen, kmi@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666748
Mad & Ernæring

Allan Bang Schøn Odde, abo@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183736
Mad & Ernæring

Hanne Marie Seal Carstensen (barsel), hca@fgumidtjylland.dk, tlf. 23834799
Omsorg & Pædagogik

Casper Damholm Johansen, cdo@fgumidtjylland.dk, tlf. 30760161
Omsorg & Pædagogik

Heidi Bech Andersen, hba@fgumidtjylland.dk, tlf. 30183737
Sundhed

Else Hedegaard Olesen (barsel), eol@fgumidtjylland.dk, tlf. 30332684
Omsorg & Pædagogik

Vivi Lejsgaard, vle@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666735
Matematik

Eva Kjærgaard Larsen, ela@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666746
Dansk

Peter Michael Olesen, pol@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666740
Engelsk, samfundsfag, PASE

Tina Firlings, tfi@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666737
Dansk, engelsk, identitet & medborgerskab, PASE, samfundsfag

Anita Lauritsen, ala@fgumidtjylland.dk, tlf. 50419455
Dansk, matematik, engelsk, identitet & medborgerskab

Tine Lund Budolfsen, tbu@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666736
Dansk, engelsk

Birgitte Kaltoft, bka@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666738
Dansk som andetsprog

Maria Lyngø Schøning, mls@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242008
Basis

Ann Loft Andersen (vikar), aan@fgumidtjylland.dk, tlf. 23834799
Omsorg & Pædagogik

Inge-Merete Madsen (vikar), ima@fgumidtjylland.dk
Dansk

Lars Clausen (vikar), tlf. 22310289
Matematik

Skoleadministration i Viborg

Bettina Kastbjerg Klavsen, bkk@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242019
Administrativ medarbejder

Rikke Barbesgaard Andreasen, rba@fgumidtjylland.dk, tlf. 25242019
Administrativ medarbejder

Anja Hviid, ahv@fgumidtjylland.dk, tlf. 25666734
Elevadministration

Skoleadministration i Silkeborg

Birthe Rasmussen, bra@fgumidtjylland.dk, tlf. 30332689
Elevadministration

Laila Eriksson, ler@fgumidtjylland.dk, tlf. 23208731
Bogholder

Thomas Søgaard, ths@fgumidtjylland.dk, tlf. 40461575
Logistik og bygninger

Lene Hougaard Koch, lhk@fgumidtjylland.dk, tlf. 30332541
Kommunikation og administration

Send os en besked eller et spørgsmål