Hvad er FGU?

Forberedende Grunduddannelse er hovedvejen for unge op til 25 år, som efter grundskolen har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasie eller job.

Du kan vælge mellem tre spor

Almen grunduddannelse

På almen grunduddannelse får du undervisning i almene fag, for eksempel dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag. De almene fag er tilrettelagt på en praksisrettet måde. Sporet henvender sig primært til dig, der ønsker at kvalificere dig til en erhvervsuddannelse eller hf.

Produktionsgrunduddannelse

På produktionsgrunduddannelsen arbejder du på værksteder og er især for dig, som lærer bedst med værktøj i hånden. Formålet for sporet er at gøre dig kvalificeret til en erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelse

erhvervsgrunduddannelsen arbejder du i en virksomhed, som vi har lavet en praktikaftale med. Sporet henvender sig primært til dig, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Hvis du på tilfredsstillende vis gennemfører hele sporet i erhvervsgrunduddannelsen med afsluttende evaluering, giver dette adgang til dimittendrettigheder.

Spørgsmål og svar

Jeg er erklæret "ikke uddannelsesparat" - kan jeg så komme på Forberedende Grunduddannelse?

Ja! Det er helt perfekt for dig, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse.

På FGU kan du få

  • undervisning, der er målrettet dig, der ikke har fået en 9. klasses eksamen. De fag, du skal bruge for at komme ind på en ungdomsuddannelse, kan du tage hos os
  • tid og hjælp til at blive klar til ungdomsuddannelse eller job
  • mulighed for at arbejde med hænderne

Jeg er skoletræt, så hvorfor skal jeg vælge Forberedende Grunduddannelse?

Forberedende Grunduddannelse er ikke som andre skoler.

Undervisningen bygger på praktisk arbejde på værksteder eller i virksomheder, og dansk og matematik tager udgangspunkt i noget håndgribeligt.

Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil - så hvad skal jeg vælge? Og skal jeg overhovedet vælge FGU?

Du kan prøve FGU og uddannelsens forskellige fag af i et kort forløb på op til to uger.

Du får tid og mulighed for at prøve dig selv af på FGU, så du kan finde ud af

  • hvad du kan lide at arbejde med
  • hvad du brænder for fagligt
  • hvad du er god til
  • hvilket job, du kan se dig selv i engang i fremtiden

Får jeg penge, når jeg går på Forberedende Grunduddannelse?

Ja, du får skoleydelse, når du går på Forberedende Grunduddannelse.

Ydelsen varierer i forhold til, om du bor hjemme eller for dig selv.

Du får også skoleydelse, selvom du er under 18 år.