På FGU har du enten dansk eller dansk som andetsprog afhængig af dine behov og forudsætninger.

I faget dansk som andetsprog (DSA) bliver du både bedre til at tale og skrive det danske sprog, samtidig med, at du lærer om den danske kultur og de danske normer for samvær, høflighed og respekt.

Dansk som andetsprog skal give dig kompetencer for at deltage aktivt i arbejdsliv, uddannelse og samfund. Der er fokus på, at du opnår kompetencer, så du på sigt kan få et job eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis du allerede opfylder adgangskravene, skal undervisningen medvirke til at fastholde, vedligeholde og gerne øge dit niveau, så du står godt rustet, når du skal videre i uddannelse.

Du kan afslutte dansk som andetsprog med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.