Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver dig kompetencer til selvstændigt at kunne medvirke som aktiv medborger i det danske samfund.

Faget forholder sig til det at være menneske som individ og som en del af et fællesskab.

Faget henter inspiration fra samfundsfag, psykologi, sociologi, filosofi, religion, historie m.m., og har fokus på det, der giver mennesket muligheder for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber. Som elev bliver du klædt på til at stå mere selvstændigt og sikkert, men du vil muligvis også blive udfordret af andres politiske, religiøse eller seksuelle holdninger.

Du kan afslutte identitet og medborgerskab med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.