PASE giver dig værktøjer til at kunne forvalte din privatøkonomi og til at indgå kollegialt og professionelt på en arbejdsplads.

  • Privatøkonomi: Du lærer om privatøkonomi, hvor der inkluderes dagligdagstemaer til at opnå forståelse for privatøkonomiske områder, som f.eks. lønforhold, lån, opsparing, forsikring og skat.
  • Arbejdslære: Du lærer om adfærd på arbejdspladsen og arbejdspladskultur, at anvende viden og information til at træffe beslutninger, produktivitet på arbejdspladsen og at kunne formidle og diskutere arbejdsmæssige problemstillinger.
  • Samarbejdslære: Du lærer at kunne modtage og forstå arbejdsopgaver, at kunne samarbejde med andre om opgaveløsning i forskellige samarbejdssituationer og at kunne forholde dig til egen rolle og indsats i samarbejdet. Derudover får du værktøjer til konfliktløsning.
  • Erhvervslære: Du lærer at forstå omgangstone og indgå i kollegiale fællesskaber, at kommunikere enkle faglige problemstillinger i forskellige kunderelationer og lærer at anvende grundlæggende metoder og processer til problemløsning inden for den valgte beskæftigelsesprofil.

Du kan afslutte PASE med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.