Dansk på FGU er på mange måder anderledes end den danskundervisning, du har været vant til fra folkeskolen. Vores dansklærere sørger for, at undervisningen er virkelighedsnær og håndgribelig, så det bliver noget, du kan bruge. Danskundervisningen foregår derfor ikke kun i klasselokalet, men også i praktiske aktiviteter og på skolens værksteder.

Formålet med danskfaget er at styrke dine evner, så du kan komme videre på en anden uddannelse, ruste dig til arbejdsmarkedet og generelt klare dig i det danske samfund.

Du kan afslutte dansk med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.