Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik.

Du arbejder både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur.

Faget forholder sig til naturfaglige problemstillinger og emner fra hverdag og erhverv, og du får forståelse og viden om samspillet mellem mennesket og dets omgivelser og naturen, samt menneskets fysiologiske processer.

Naturfag skal give dig indsigt i miljømæssige problemstillinger, herunder bæredygtighed og f.eks. også klimaforandringer. Faget kan indgå i projekter sammen med de faglige temaer og faget har hele tiden fokus på både teori og en praksis – en praksis, hvor du anvender faget til noget i virkeligheden.

Du kan afslutte naturfag med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.