Matematik er et sprog, vi møder i alle dele af livet.

Matematiske færdigheder som talbehandling, problemløsning og at kunne gennemskue de tal, tabeller og grafer, som vi møder i hverdagen, er en forudsætning for at kunne løse såvel teoretiske som praktiske opgaver i hverdagen, på uddannelsesstederne, i erhvervslivet og i samfundet i øvrigt.

I FGU-matematik arbejder vi derfor praksisrettet med faget. Det vil sige en hverdagsrelevant undervisningsform, som gør det teoretiske virkelighedsnært og det abstrakte håndgribeligt.

Du kan afslutte matematik med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.