Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Det handler om politik, arbejdsmarkedet, økonomi, sociale og kulturelle forhold, miljø, bæredygtighed og internationale forhold.

Faget giver dig viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet, herunder forbrug, produktion og bæredygtighed.

Formålet med faget er, at du kommer til at forstå sig selv og hverdagslivet som en del af samfundet, hvor der, i et samfundsmæssigt perspektiv, sker gensidige påvirkninger. Du udvikler kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, så du kan deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund.

Du kan afslutte samfundsfag med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.