Engelsk er et kommunikationsfag, som giver viden, færdigheder og kompetencer inden for sprog, kultur og samfundsforhold.

På en praksisrettet og procesorienteret måde beskæftiger faget sig med det engelske sprog som kommunikationsmiddel i personlige, erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige
kontekster.

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive.

Gennem tværfagligt samspil med de øvrige fag på FGU bidrager faget med et internationalt perspektiv.

Du kan afslutte engelsk med en portfolioprøve på G-, E- eller D-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.