Søren Romvig Jensen

Underviser Motor & Mekanik

Kristina Jensen

Fastholdelsesmentor og underviser på AGU Flex

Kent Vangede Krogsgaard

Pedel

Peter Thorell

Underviser dansk

Pernille Juulsgaard

Vejleder for PGU, basis, afsøgning samt koordinator for SSP

Knud Larsen

Vejleder for PGU og lærlinge samt arbejdsmiljørepræsentant

Bettina Kastbjerg Klavsen

Administrativ medarbejder elevadministration

Anja Hviid

Administrativ medarbejder elevadministration

Laila Eriksson

Administrativ medarbejder bogholderi

Rikke Barbesgaard Andreasen

Administrativ medarbejder bogholderi