Søren Romvig Jensen

Lærer Motor & Mekanik

Kristina Jensen

Fastholdelsesmentor og lærer på AGU Flex

Kent Vangede Krogsgaard

Pedel

Peter Thorell

Lærer dansk

Pernille Juulsgaard

Vejleder for PGU

Knud Larsen

Vejleder for PGU, basis, lærlinge og afsøgningsforløb samt arbejdsmiljørepræsentant

Bettina Kastbjerg Klavsen

Administrativ medarbejder elevadministration

Anja Hviid

Administrativ medarbejder elevadministration

Laila Eriksson

Administrativ medarbejder bogholderi

Rikke Barbesgaard Andreasen

Administrativ medarbejder bogholderi