Frederik Selch Poulsen

Fastholdelsesmentor Silkeborg

Thomas Søgaard

Logistik og bygninger

Inge-Merete Madsen

Lærer dansk og dansk som andetsprog

Kenneth Hviid

Lærer Matematik & Naturfag

Else Hedegaard Olesen

Lærer Omsorg, Pædagogik & Sundhed

Karin Mikkelsen

Lærer Mad & Ernæring, Granhøjvej

Gitte Søgaard

Lærer Turisme, Kultur & Fritid

Helene Sohn

Lærer Turisme, Kultur & Fritid

Lise Jensen

Lærer Kommunikation & Medier

Bjarke Eijgendaal

Lærer Kommunikation & Medier samt bestyrelsesmedlem