Frederik Selch Poulsen

Fastholdelsesmentor Silkeborg

Niklas Nyman Holdgaard

Lærer dansk som andetsprog samt identitet & medborgerskab

Thomas Søgaard

Logistik og bygninger

Inge-Merete Madsen

Lærer dansk og dansk som andetsprog

Kenneth Hviid

Lærer Matematik & Naturfag

Peter Michael Olesen

Lærer engelsk, dansk, samfundsfag og PASE

Ann Loft Andersen

Lærer Omsorg, Pædagogik & Sundhed

Casper Damholm Johansen

Lærer Omsorg, Pædagogik & Sundhed

Else Hedegaard Olesen

Lærer Omsorg, Pædagogik & Sundhed

Allan Bang Schøn Odde

Lærer Mad & Ernæring, Gødvad Bakke