Brian Holger Nielsen

PC-supporter

Lars Hahn Sørensen

PC-supporter

Maiken Christensen

Administrativ medarbejder elevadministration

Birthe Rasmussen

Administrativ medarbejder elevadministration

Bettina Kastbjerg Klavsen

Administrativ medarbejder elevadministration

Anja Hviid

Administrativ medarbejder elevadministration

Laila Eriksson

Administrativ medarbejder bogholderi

Rikke Barbesgaard Andreasen

Administrativ medarbejder bogholderi

Camilla Sørensen

Administrativ medarbejder økonomi

Niels Dueholm

HR- og administrationsleder