Henrik Toft

Næstformand

Udpeget af bestyrelserne for aftagerinstitutionerne …

Anders Bertel

Formand

Udpeget af Viborg Byråd…