Politikker og strategier

Persondata

På FGU Midtjylland passer vi godt på dine personoplysninger, hvad enten du er elev, medarbejder, bestyrelsesmedlem, leverandør eller kunde.

Vi har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Det betyder, at vi kun indsamler og behandler de oplysninger, vi har brug for, og det betyder også, at vi sletter dine personoplysninger, så snart vi ikke længere har brug for dem.

Vi oplyser alle nye elever, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer om vores persondatapolitik og om deres rettigheder, og alle medarbejdere er uddannet i håndteringen af personoplysninger.

Søger du job hos os, skal du vide følgende om vores behandling af dine oplysninger: Oplysningspligt til ansøgere

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

Sundhed

De bedste forudsætninger for at lære er sund mad, motion og søvn.

Vi vil gerne styrke dine forudsætninger for at leve et sundere liv, og dermed forbedre dine muligheder i uddannelse, job og fritid.

Sund mad
Det er skolens overordnede kostpolitik, at alle elever tilbydes sund, varieret, velsmagende og ernæringsrigtig kost. Formålet er, at du får energi til at lære og udvikle sig bedst muligt og får kostvaner, som kan støtte dig hele livet.

Motion
At bevæge sig og bruge kroppen fysisk giver velvære, mentalt overskud og styrker fysikken, så du bedre kan klare udfordringerne i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Dagligdagen på skolen er derfor tilrettelagt, så alle elever har mulighed for at deltage i planlagte motionsaktiviteter. Pauseområderne er indrettet, så de inspirerer til at holde aktive pauser.

Vedtægter

FGU Midtjyllands vedtægter er vedtaget og offentliggjort den 31. januar 2019:

Vedtægter FGU Midtjylland