Vi har udarbejdet beredskabsplaner i tilfælde af ulykker, brand og andre krisesituationer.

Sorg- og omsorgsplan

Hvis den tragiske situation skulle opstå, har vi en plan for information og bearbejdelse. Sorg og omsorgsplan ved dødsfald blandt elever og personale.

Beredskabsplan ulykker

Ved ulykker på skolen følges denne beredskabsplan.

Beredskabsplan vold og kriser

Vold og trusler accepteres naturligvis ikke uanset om de er af fysisk eller psykisk karakter. Hvis der opstår voldsomme situationer, er det imidlertid vigtigt at følge disse retningslinjer.

Beredskabsplan brand

Hvis der opstår brand, følges brandinstruksen for den pågældende skole.

Silkeborg

Viborg

Alle medarbejdere på skolerne er orienteret om deres rolle, hvis der skulle opstå brand, så vi sikrer, at alle elever og medarbejdere kommer sikkert ud af bygningen.

Vi gennemfører brandøvelser med jævne mellemrum.