Når du går på FGU, kan du få skoleydelse

 • Bor du hjemme og er over 18 år, får du 634 kr. pr. uge, svarende til ca. 2.747 kr. pr. måned.
 • Er du udeboende og over 18 år, får du 1.472 kr. pr. uge, svarende til ca. 6.378 kr. pr. måned.
 • Er du under 18 år, får du 365 kr. pr. uge, svarende til ca. 1.581 kr. pr. måned.

Hvis du har børn, er det muligt at få et forsørgertillæg:

 • Er du enlig forsørger, er tillægget på 1.424 kr. pr. uge, svarende til ca. 6.170 kr. pr. måned.
 • Er du ikke-enlig forsørger, er tillægget på 569 kr. pr. uge, svarende til ca. 2.465 kr. pr. måned.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Mad på skolen

Skolernes køkkener laver sund og rigelig mad til både elever og medarbejdere hver dag, og vi spiser sammen om morgenen og til frokost.

Måltiderne er en del af arbejdstiden og fællesskabet. Vi er alle med i kostordningen og vi spiser sammen – allesammen.

Du bliver trukket 300,- kr. pr. måned i skoleydelsen.

Egne drikkevarer, mad, slik mm. må ikke medbringes på skolen.

Har du brug for buskort?

Ungdomskortet giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.

Fordele ved Ungdomskort:
 • Rejs ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
 • Rejs ubegrænset i dit eget takstområde – hele den farve, du bor indenfor.
 • Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af voksenbilletter.
 • Rejs på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet.
 • Ungdomskortet gælder i både skoleperioder og ferieperioder.

Indtil du får dit Ungdomskort, kan du få refunderet en del af dine omkostninger til rejsekort eller klippekort på mobil. Spørg din vejleder, hvordan det fungerer.

Se pris og søg ungdomskort

Ugeskema for FGU-elever

Ferieplan for skoleåret 2019/2020

Efterårsferie: uge 42

Juleferie: 23. december – 3. januar

Vinterferie: uge 7

Påske: 4.-13. april

St. Bededag: 8. maj

Kr. Himmelfartsferie: 21.-24. maj

Pinse: 30. maj – 1. juni

Sommerferie: uge 29-30-31

Specialpædagogisk støtte

Som FGU-elev kan du få specialpædagogisk støtte, hvis du har behov for det.

 

Ordblind?

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få en pc med programpakke for ordblinde. Pakken indeholder blandt andet CD-ORD, som er et program, der hjælper dig med at læse al tekst på computeren, og med at skrive og stave.

 

Andre støtteformer

Støtte til ordblinde er den mest almindelige form for specialpædagogisk støtte på FGU, men der er også andre muligheder, hvis du for eksempel lider af en kronisk eller alvorlig sygdom, er hørehæmmet, synshæmmet eller har et andet handicap. Spørg os om mulighederne og reglerne.

 

Hvordan?

Du skal have papir på, at du er ordblind eller har en anden funktionsnedsættelse, og det er skolen, der sørger for at søge støtten til dig.

Hvis du allerede har en it-rygsæk fra den uddannelse eller skole, du kommer fra, kan den overflyttes til dit FGU-forløb.

Spørg din lærer eller vejleder, hvordan du kommer i gang.

Studierabat

Når du er elev på FGU Midtjylland, har du adgang til det digitale studiekort Studiz.

Download app’en her:

Ordens- og samværsregler

OBS! Midlertidige ordens- og samværsregler, til der er etableret elevråd. Ordens- og samværsreglerne har været behandlet i bestyrelsen den 25. juni 2019.

FGU-skolerne i Silkeborg og Viborg er arbejdspladser, hvor der må tages gensidige hensyn til hinanden. Trivsel, læring, selvværd og social kompetence er nøglebegreber til sunde fællesskaber.

 • Mød til tiden og vær aktiv i undervisning. Der er mødepligt på uddannelsen.
 • Vis hensyn overfor andre elever og ansatte på skolen.
 • Behandl inventar, bygninger og materiel ordentligt. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens materiel, inventar og anlæg kan forlanges erstattet.
 • Tal og skriv pænt. Det betyder, at ingen anvender et nedladende eller diskriminerende sprog, øgenavne eller ord med seksuel betydning.
 • Husk digital dannelse ved brug af SMS og sociale medier. Der må ikke tages billeder eller video af andre uden deres tilladelse.
 • Vi tolererer ikke, at du er indtager, er påvirket af eller opbevarer alkohol eller andre rusmidler, mens du er på skolen.
 • Undlad snyd ved opgaver, prøver og eksamen.
 • Skole- og arbejdstiden er røgfrie.
 • Egne drikkevarer, mad, slik mm. må ikke medbringes på skolen.