Du får skoleydelse, når du går på FGU

  • Er du udeboende og over 18 år, får du 1.504 kr. pr. uge.
  • Bor du hjemme og er over 18 år, får du 648 kr. pr. uge.
  • Er du under 18 år, får du 373 kr. pr. uge.

Hvis du har børn, er det muligt at få et forsørgertillæg:

  • Er du enlig forsørger, er tillægget på 1.455 kr. pr. uge.
  • Er du ikke-enlig forsørger, er tillægget på 582 kr. pr. uge.

Takster pr. 01.01.2020

Skoleydelsen udbetales den sidste hverdag i måneden og vil variere fra måned til måned afhængig af, hvor mange skoledage der er i perioden.

Skoleydelsen udbetales til din NemKonto. Sørg for, at du har en bankkonto koblet til din NemKonto. Dette kan du gøre på www.nemkonto.dk.

Din lønseddel sendes til din e-Boks.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Mad på skolen

Skolernes køkkener laver sund og rigelig mad til både elever og medarbejdere hver dag, og vi spiser sammen om morgenen og til frokost. Fredag er de to måltider slået sammen til en brunch.

Måltiderne er en del af arbejdstiden og fællesskabet.

Morgenmaden og brunchen er gratis, men for frokost, frugt, kaffe og te bliver du trukket 300,- kr. pr. måned i skoleydelsen.

Egne drikkevarer (ud over kaffe/the), slik mm. må ikke medbringes på skolen

Har du brug for buskort?

Ungdomskortet giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.

Fordele ved Ungdomskort:
  • Rejs ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
  • Rejs ubegrænset i dit eget takstområde – hele den farve, du bor indenfor.
  • Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af voksenbilletter.
  • Rejs på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet.
  • Ungdomskortet gælder i både skoleperioder og ferieperioder.

Indtil du får dit Ungdomskort, kan du få refunderet en del af dine omkostninger til rejsekort eller klippekort på mobil. Spørg din vejleder, hvordan det fungerer.

Se pris og søg ungdomskort

Ugeskema for FGU-elever

Se dit eget skema ved at logge på UDDATA+

Ferieplan for skoleåret 2020/21

Elever på FGU Midtjylland har ferie:

Efterårsferie: uge 42

Juleferie: 23. december – 3. januar (begge dage inkl.)

Vinterferie: uge 7

Påske: 29. marts – 5. april (begge dage inkl.)

St. Bededag: 30. april

Kr. Himmelfartsferie: 13.-16. maj (begge dage inkl.)

Pinse: 22.- 24. maj (begge dage inkl.)

Sommerferie: uge 28, 29, 30 (begge dage inkl.)

Specialpædagogisk støtte

Som FGU-elev kan du få specialpædagogisk støtte, hvis du har behov for det.

 

Ordblind?

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få en pc med programpakke for ordblinde. Pakken indeholder blandt andet CD-ORD, som er et program, der hjælper dig med at læse al tekst på computeren, og med at skrive og stave. Hvis du vil vide mere om dine muligheder, når du er ordblind, så se www.ordblindhed.dk

 

Andre støtteformer

Støtte til ordblinde er den mest almindelige form for specialpædagogisk støtte på FGU, men der er også andre muligheder, hvis du for eksempel lider af en kronisk eller alvorlig sygdom, er hørehæmmet, synshæmmet eller har et andet handicap. Spørg os om mulighederne og reglerne.

 

Hvordan?

Du skal have papir på, at du er ordblind eller har en anden funktionsnedsættelse, og det er skolen, der sørger for at søge støtten til dig.

Hvis du allerede har en it-rygsæk fra den uddannelse eller skole, du kommer fra, kan den overflyttes til dit FGU-forløb.

Spørg din lærer eller vejleder, hvordan du kommer i gang.

Prøver

Når du bliver tilmeldt FGU, bliver du også tilmeldt prøverne.
• Fagene dansk, dansk som andet sprog samt matematik er obligatoriske prøvefag.
• Fagene afsluttes på det niveau, som er fastsat i din forløbsplan.
• Hvis du har ét eller flere almene valgfag, aflægger du prøve i mindst ét af de pågældende valgfrie fag.

Se meget mere om eksamen i Prøvevejledning FGU Midtjylland.

Studierabat

Når du er elev på FGU Midtjylland, har du adgang til det digitale studiekort Studiz.

Download app’en her: