Vi søger en underviser til fagtemaet Mad & Ernæring i Viborg

Vores fælles drøm er, at FGU Midtjylland uddanner unge til næste skridt i livet. 

Det gør vi med uddannelser baseret på arbejdspædagogik indenfor områder der matcher civilsamfundets behov. FGU Midtjyllands indsats udfolder sig i fleksible strukturer, der rummer individet og skaber retning med faste rammer. 

Med et stærkt engagement fra medarbejdere, elever, ledelse og bestyrelse inddrager FGU Midtjylland sine interessenter og skaber afsættet for en sprudlende, dynamisk og eksperimenterende praksisløsning, med den unges gode liv i centrum. 

Vi har brug for en underviser, der:

 • bliver motiveret af at arbejde med unge, som har brug for støtte personligt, socialt og fagligt.
 • kan skabe et struktureret og inkluderende læringsmiljø for unge med forskellige forudsætninger.
 • trives med at arbejde helhedsorienteret med unge, der befinder sig på forskellige niveauer, og som kan undervise og støtte eleverne i en autentisk produktion.
 • er aktiv medspiller i et læringsfællesskab, hvor forskellige fagligheder mødes for at skabe praksisbaseret dannelse og læring for målgruppen.
 • kan kombinere teori og praksis og skabe mening og retning i samarbejde med de almene fag.
 • skaber gode relationer til samarbejdspartnere, og som gerne har et stort lokalt netværk.

 

Vi ønsker en underviser:

 • med en dokumenteret uddannelsesbaggrund som kok, cater eller ernæringsassistent og gerne med pædagogisk erfaring.
 • med stor interesse for, viden om og meget gerne erfaring med målgruppen.
 • som i tæt samarbejde med kolleger kan møde, fastholde og løfte den enkelte unge.
 • der er imødekommende, anerkendende og engageret, og vil glæde sig over elevernes trivsel og læring.
 • der aktivt arbejder med egen kompetenceudvikling.

 

Vi tilbyder:

 • et arbejde med en spændende gruppe unge i en helt ny ungdomsuddannelse i Viborg.
 • at blive en del af FGU Midtjylland og her blive en værdsat medarbejder i en spændende ny uddannelse, der kombinerer teori og praksis i et tværfagligt fællesskab.
 • deltagelse i løbende kompetenceudvikling under den nye uddannelsesform.
 • stor indflydelse og medansvar i udviklingen af fagtemaet Mad & Ernæring på FGU Viborg.
 • løn efter gældende overenskomst (Organisationsaftale for faglærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse).

 

Du kan læse mere om uddannelsen og FGU Midtjylland på www.fgumidtjylland.dk samt på www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse.

Henvendelse for yderligere information kan rettes på mail til uddannelsesleder Tove Husted-Pedersen på thp@fgumidtjylland.dk.

Stillingen er på 30 timer.

Ansøgningen sendes til jobviborg@fgumidtjylland.dk med relevante bilag og referencer. Skriv venligst ”Køkken Viborg” i emnefeltet.

Ansættelsesstart: d. 1. august 2021.

Ansøgningsfrist: d. 21. juni 2021 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt i uge 25.

Spørgsmål til stillingen?

Send en mail til

Tove Husted-Pedersen
Uddannelsesleder
thp@fgumidtjylland.dk