Vigtig information til elever vedr. Coronavirus (Covid-19)

Skolerne på FGU Midtjylland er genåbnet mandag den 18. maj.

Vi skal passe på hinanden og følge disse retningslinjer:

 • Du må kun være i dine egne zoner på skolen, også i pauserne.
 • Morgenmad og frokost får du udleveret i en pose, og du får din egen drikkedunk.
 • Der er frisk vand i lokalet.
 • Du skal selv rengøre dit bord, stol og værktøj, du anvender i løbet af dagen. Der bliver stillet rengøringsmidler frem.
 • Skolen sørger for ekstra rengøring på skolen og på toiletterne.
 • Det er vigtigt, at du bruger din egen computer eller den, du har lånt af skolen. Du skal ikke dele din computer med andre.
 • Du vil opleve ændringer i skemaet, og nogle dage vil du få en digital opgave, som du skal løse på skolen.
 • Da alle FGU-skoler er åbnet, vil vi igen registrere dit fremmøde, for at du kan få udbetalt skoleydelse.
Spørg dine lærer, hvis du er i tvivl.

Velkommen og husk:

 • Bliv i din zone
 • Vask hænder og sprit af hyppigt
 • Hold afstand

Se oversigtskort over zoner og indgange på FGU Silkeborg og FGU Viborg.

Følg i øvrigt Sundhedsstyrelsens retningslinjer og pas på jer selv og hinanden.

Nyheder fra os opdateres løbende her på siden. Sidst opdateret 27. maj.

Du får skoleydelse i den periode, du har været derhjemme pga. nedlukningen. Det er dog et krav, at du har deltaget aktivt i nødundervisningen. Hvis ikke, kan dine lærere vurdere, at du skal trækkes i skoleydelse som ved almindeligt ikke-aftalt fravær.

Du betaler ikke for mad i den periode, du er hjemme.

Det kan være svært at følge med i myndighedernes retningslinjer, hvis sproget driller.

For tosprogede er der samlet en række oversættelser af Sundhedsstyrelsens informationer om coronavirus på bl.a. arabisk, farsi og tyrkisk på Udlændige- og Integrationsministeriets hjemmeside og på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.

Mino Danmark har oversættelser på rigtig mange sprog her.

Du kan også downloade app’en Fair Integration. Den har oplysninger om corona på flere sprog, også oplysninger om de praktiske ting, der følger med – som skolegang, lægebesøg, indkøb, pasning af børn, besøg på hospitaler osv. Den koster ikke noget.

Og endelig kan du se Khaled Ksibes video, hvor han på arabisk forklarer de danske myndigheders anvisninger.

Hvis du af din lærer var indstillet til at gå til prøve i et fag denne sommer (2020), er prøven erstattet af en afsluttende standpunktskarakter. I faglige temaer bliver du bedømt med bestået eller ikke bestået og i almene fag med en karakter efter 7-trinsskalaen. I dette tilfælde, hvor du skulle have været til en afsluttende prøve, skrives din standpunktsbedømmelse på dit uddannelsesbevis i stedet for prøvebedømmelsen.