Hvem er vi?

FGU Midtjylland er en institution med skoler i henholdsvis Viborg og Silkeborg.

Vi har mange års erfaring med unge, der har brug for at ruste sig, inden de kan starte på uddannelse eller job.

Alle medarbejdere i FGU Midtjylland kommer fra:

  • produktionsskolerne
  • VUC’s almenundervisning for unge
  • den Kombinerede Ungdomsuddannelse
  • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

På begge skoler vil du opleve et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor dygtige undervisere er klar til at tage imod unge, der skal rustes til ungdomsuddannelse eller have fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der tilbydes undervisning i 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Bliv rustet til fremtiden.
  • Oplev et godt og inkluderende studiemiljø.
  • Lær på dén måde, du er bedst til – ved praktisk arbejde og undervisning med udgangspunkt i noget håndgribeligt.

Skoler

FGU Viborg

Gyldenrisvej 4

8800 Viborg

Tlf. 72 11 27 00

FGU Silkeborg

Granhøjvej 14
8600 Silkeborg

Tlf. 86 81 06 33

Bliv elev

Har du lyst til at vide mere om uddannelsen eller blive elev på én af skolerne?

Tilmelding via din UU-vejleder:

UU SilkeborgUU Viborg